Wie zijn wij?

Aart Dokter

foto van Aart Dokter
Aart Dokter werkte tot zijn pensioen ruim veertig jaar als wiskundedocent aan het Revius Lyceum Doorn. Het was zijn idee om een digitale herhalingsleerlijn op te zetten via de DWO met de daar bij behorende theoriewebsite. De meeste opgaven voor de bovenbouw in de DWO zijn door hem geschreven.
De digitale herhalingsleerlijn en de bijbehorende website zijn daarom naar hem vernoemd. Leer hier meer over de digitale herhalingsleerlijn.

Marcel Pott

foto van Marcel Pott
Marcel Pott werkt sinds 2006 als wiskundedocent aan het Revius Lyceum Doorn. Hij is de maker van de website in de huidige vorm en heeft alle opgaven in de onderbouw in de DWO geschreven en geprogrammeerd.

Florian Kwant

Florian Kwant heeft de eerste theoriewebsite gemaakt en de opgaven voor Aart Dokter in de DWO geprogrammeerd.

Ad Schuijf

Naast Aart Dokter de belangrijkste voortrekker van het project geweest. Heeft ook verschillende bovenbouwopgaven geschreven.

Verder nog dank aan

Johan Beuckens, Myriam Tates, Arthur Ruiter, Leo Grasman, Annemarie Hofstra en Margriet Hooijman voor het controleren van de gemaakte opgaven en Shafi Ilahibaks voor het schrijven van enkele onderdelen van de theoriewebsite.