Werken met de DWO » Hoe werkt de grafiek-tekentool?  


De grafiek-tekentool ziet er als volgt uit.
hele grafiek-tekentool balk
Als deze balk onder een assenstelsel staat, dan kan je zelf grafieken tekenen.

De knoppen hebben de volgende functies:
knop met potlood Tekenen van punten in het assenstelsel.
knop met gum Getekende punten te verwijderen.
knop met aanwijzer Punten verslepen.

knop met stippen Alleen punten (geen grafiek)
knop met lijn door stippen Tekent een rechte lijn van punt naar punt.
knop met vloeiende lijn Tekent een vloeiende lijn door de punten.
knop met vloeiende lijn met extrapoleren Tekent een vloeiende lijn door de punten en extrapoleert de lijn.

selectievakje Hiermee kan je ook Grafiek 2 en Grafiek 3 selecteren om te tekenen en/of veranderen. Grafiek 2 is een groene grafiek en Grafiek 3 is een rode grafiek.

knop met verversen Verwijdert alles van de kleur waar selectievakje  op staat uit het assenstelsel.
Op de tablet werkt dit meestal sneller dan proberen met de gum of aanwijzer de grafiek te verbeteren!