Formules, grafieken en verbanden » Grafieken (basis)  


Inhoud

1. Wat is een grafiek?
2. Stijgen, dalen en constant en stapgrootte
3. Hoe teken je een grafiek?

1. Wat is een grafiek?

Hieronder zie je een aantal voorbeelden van grafieken.
Voorbeeld 1 Voorbeeld 2

Deze grafieken worden gebruikt om een beeld te krijgen van bepaalde gegevens om die makkelijk met elkaar te vergelijken. Je kan ook grafieken bij formules tekenen. Daar gebruiken we ze binnen wiskunde het meeste voor. De gekleurde lijnen hierboven zijn de grafieken. De rechte lijnen met de getallen erlangs heten assen. Samen vormen ze het assenstelsel. Je hebt altijd een horizontale as en een verticale as. Het snijpunt van de twee assen heet de oorsprong. Vaak zet je daarom de letter O bij dat snijpunt.

2. Stijgen, dalen en constant en stapgrootte

voorbeeld van stijgende, dalende en constante grafiek

De rode lijn is een stijgende lijn.
De groene lijn is dalend.
De blauwe lijn is constant of horizontaal.
De horizontale as heeft een stapgrootte van 1.
De verticale as heeft een stapgrootte van 2.

3. Hoe teken je een grafiek?

Voor een grafiek heb je data nodig. Die haal je uit een tabel.
Als je een grafiek moet tekenen bij een formule, dan maak je eerst een tabel bij de formule.

Hieronder een voorbeeld.

tijd 0 2 3 6 8 10 14
temperatuur  -3  –2 

Als je grafiek hierbij moet tekenen, maak je eerst een assenstelsel. De horizontale as komt altijd overeen met de bovenste rij van de tabel, de verticale as met de onderste rij van de tabel. Zorg dat de assen ongeveer even lang zijn, en kies een geschikte stapgrootte. Daarna ga je de punten tekenen. Als je de punten hebt, maak je een vloeiende lijn door de punten. Als alle punten op één lijn liggen, gebruik je daarbij een liniaal.

Dit is de grafiek die bij de tabel hoort.
grafiek bij eerder genoemde tabel

Zaagtand

Een zaagtand kan je gebruiken om een stukje op de verticale as over te slaan. Op de horizontale as is een zaagtand niet nodig. Een zaagtand gebruik je altijd om een stukje te overbruggen. Een zaagtand wordt ook wel eens een scheurlijn genoemd.

Voorbeeld
Bij een tabel hieronder is het niet handig om een assenstelsel te maken met een stapgrootte van 2 helemaal tot aan de oorsprong.
Je krijgt dan een heel stuk assenstelsel wat je niet gebruikt.

tijd 0 1 2 3 4
hoogte  27  29  32  30  27 

grafiek in assenstelsel zonder zaagtand

Dan kan je beter een zaagtand gebruiken.

grafiek in assenstelsel met zaagtand

Let op: Je mag nooit naast de zaagtand tekenen.
Let op: De zaagtand is één keer naar links en één keer naar rechts. Het is dus niet een hele zaag!


Naar boven