Goniometrie » Welke zijde is de overstaande, aanliggende of langste/schuine?  


Inleiding/voorkennis

Het werken met tangens, sinus en cosinus noem je goniometrie. Gonia is grieks voor 'hoek'.
Bij goniometrie werk je altijd in rechthoekige driehoeken.
In deze driehoeken heb je drie zijden, waarvan twee grenzen aan de rechte hoek.
Deze zijden heten rechthoekszijden.

Overstaande zijde

De rechthoekszijde die tegenover de hoek ligt van waaruit je kijkt is de overstaande (rechthoeks)zijde.
Deze zijde is dus geen been van de hoek waaruit je kijkt.

Aanliggende zijde

De rechthoekszijde die door de hoek gaat van waaruit je kijkt is de aanliggende (rechthoeks)zijde.
Deze zijde MOET een rechthoekszijde zijn.

Langste/schuine zijde

De langste zijde wordt ook wel de 'schuine' zijde genoemd.
Deze zijde ligt altijd tegenover de rechte hoek.
Een andere benaming is 'hypotenusa'.

Vanuit hoektekenA bekeken: Bovenstaande info uitgewerkt in voorbeelddriehoek
 
 
Vanuit hoektekenB bekeken: Bovenstaande info uitgewerkt in voorbeelddriehoek