Handig tellen » Competitievormen

Hele en halve competitie

In een hele competitie speelt elk team twee keer tegen elkaar.
In een halve competitie speelt elk team één keer tegen elkaar.

Berekenen van het aantal wedstrijden:
Noem het aantal teams n en het aantal wedstrijden a.
Hele competitie:  a = n × (n – 1)
Halve competitie:  a = n × (n – 1) : 2

Knock-outsysteem

In een knock-outsysteem worden alle deelnemers aan een andere deelnemer gekoppeld. De winnaar van de wedstrijd of wedstrijden gaat naar de volgende ronde en voor de verliezer is het toernooi over.

Het berekenen van het aantal wedstrijden is niet zo moeilijk.
Het aantal deelnemende partijen is altijd een macht van 2.
Noem het aantal teams n en het aantal wedstrijden a.
Formule is:  a = n – 1.

Voorbeelden
16 deelnemers: 8 + 4 + 2 + 1 = 15
32 deelnemers: 16 + 8 + 4 + 2 + 1 = 31

Mocht je ook een troostfinale mee moeten tellen dan is het aantal wedstrijden gelijk aan het aantal deelnemers. Dus a = n.