Handig tellen » Permutaties

Hieronder staan 5 verschillende voorbeelden over het gebruik van permutaties.

Voorbeeld 1
Hoeveel vlaggen van 3 horizontale banen, die verschillend gekleurd zijn, kan je maken als je uit 3 kleuren mag kiezen, waarbij elke kleur maar één keer gebruikt mag worden?

Antwoord:
De bovenste baan kan op 3 manieren worden gekleurd, de middelste op 2 en de onderste op 1.

Zie tekening:

wegendiagram 3 2 1  3 × 2 × 1 = 3! = 6 manieren.

Voorbeeld 2
Een geheime code bestaat uit 3 verschillende cijfers.
Er wordt in ieder geval geen 0, 1 en 2 gebruikt in de code.
Hoeveel mogelijkheden zijn er voor de code?

Antwoord:
Voor het eerste cijfer zijn 7 mogelijkheden, namelijk 3 t/m 9.
Voor het tweede cijfer zijn nog maar 6 mogelijkheden, omdat je niet het zelfde cijfer mag gebruiken als voor het eerste cijfer van de code.
Voor het derde cijfer heb je dan nog maar 5 mogelijkheden.

Zie tekening:

wegendiagram 7 6 5  7 × 6 × 5 = 7 nPr 3 = 210 mogelijkheden.

Voorbeeld 3
Hoeveel 'woorden' kun je maken met de letters uit het woord 'appeltaart'.

Antwoord:
Je hebt 10 letters: a1p1p2elt1a2a3rt2
Waarmee je dus 10! woorden kunt maken.
Zie ook voorbeeld 1.

Maar als je de a's onderling verplaatst, wat op 3! manieren kan, geeft dat hetzelfde woord, want a1p1p2elt1a2a3rt2 is hetzelfde als a2p2p1elt2a3a1rt1.

Het totale aantal woorden wordt hierdoor dus 3! = 6 keer zo klein.
Hetzelfde geldt voor de p en de t, beide 2!.
Het totale aantal 'woorden' is dus: 10!3!2!2! = 151200

Voorbeeld 4
Op een plank staan 6 boeken, waarvan 4 kookboeken.
Op hoeveel manieren kun je de boeken op de plank zetten als de kookboeken naast elkaar moeten komen.

Antwoord:
De 4 kookboeken naast elkaar vormen samen een boek, dus heb je in totaal 3 boeken en die kunnen op 3! manieren naast elkaar komen.
Maar bij elke manier kunnen we de 4 kookboeken onderling op 4! manieren rangschikken. Het totale aantal manieren is dus 3! × 4! = 144.

Voorbeeld 5
Op hoeveel manieren kun je 4 jongens en 5 meisjes op een rij zetten als de middelste drie per se meisjes moeten zijn?

Antwoord:
Voor die middelste heb je 5 × 4 × 3 = 60 mogelijkheden.
Bij ieder mogelijkheid moet je de resterende 4 jongens en 2 meisjes op de 6 open plaatsen zetten. Dat kan op 6! manieren.
In totaal zijn er dus 60 × 6! = 43200 manieren.