Meetkunde » Cirkels

Wat is een cirkel?

De definitie van een cirkel is de verzameling punten in een plat vlak met een constante afstand tot een centraal middenpunt.
De blauwe lijn in de tekening hieronder is dus de cirkel, niet het gebied er in.

Cirkel met de straal er in getekend

De afstand van het middenpunt tot de cirkel noem je de straal. De straal wordt vaak afgekort met de letter r. Dit komt van het woord radius.
De afstand van cirkel tot cirkel door het middenpunt noem je de diameter, soms wordt ook wel eens het woord middellijn gebruikt.
De diameter kort je af met de letter d.

Rekenen aan cirkels

diameter = 2 × straal
straal = 12 × diameter (of diameter : 2)
oppervlakte cirkel* = straal × straal × π
omtrek cirkel = diameter × π

In letters en zo kort mogelijk:
d = 2r
r = 12d
oppervlakte = πr2
omtrek = dπ

*Met de oppervlakte van de cirkel wordt gewoonlijk bedoeld het gebied ingesloten door de cirkel. Wiskundig gezien heet dit eigenlijk een schijf.

Andere lijnen en gebieden

Cirkel met de hieronder genoemde nieuwe dingen

Hierboven heb je al kunnen lezen over de
straal/radius, diameter/middellijn en schijf.

Verder heb je nog:
boog - een gedeelte van de cirkel.
koorde - het lijnstuk dat twee punten op de cirkel met elkaar verbindt.
sector - het gebied ingesloten door de cirkelboog en beide stralen naar de eindpunten van cirkelboog.
segment - het gebied ingesloten door de cirkelboog en bijbehorende koorde.