Meetkunde » Oppervlakte berekenen met inlijsten

Inlijsten betreft de volgende stappen:

1. Lijst de figuur in in een rechthoek.
2. Nummer de ontstane driehoeken.
3. Bereken de oppervlakte van de driehoeken
4. Bereken de oppervlakte van de figuur door de oppervlakte van de driehoeken af te trekken van de oppervlakte van het rechthoek.

Voorbeeld
Vierhoek met de hoekpunten A(0,0) B(2,0) C(5,2) en D(2,3)

Links de te bereken figuur. Rechts diezelfde figuur ingelijst in een rechthoek.

Oppervlakte rechthoek = 3 × 5 = 15
Oppervlakte driehoek 1 = 3 × 2 : 2 = 3
Oppervlakte driehoek 2 = 1 × 3 : 2 = 1,5
Oppervlakte driehoek 3 = 3 × 2 : 2 = 3

Oppervlakte figuur = 15 – 3 – 1,5 – 3 = 7,5 roostervierkantjes.