Procenten » BTW

Wat is BTW?

BTW staat voor 'Belasting over de Toegevoegde Waarde' ook wel omzetbelasting genoemd. De overheid heft deze belasting op de verkoop van producten of diensten. De consument (en organisaties die zelf geen BTW hoeven af te dragen) betalen deze belasting. Op de meeste producten en diensten wordt het hoge tarief van 21% geheven. Voor levensmiddelen, agrarische producten, boeken en sommige diensten geldt een laag tarief van 9% BTW. Deze twee percentages gelden voor Nederland. Ieder land bepaalt zelf deze percentages. Soms heb je in landen twee omzetbelasingen op één product. Zo wordt bijvoorbeeld in Canada een landelijke heffing en een provinciale heffing betaald (uitgezonderd in Alberta). Vandaar dat daar de prijzen vaak aangegeven worden exclusief BTW.

Let op: Voordat het hoge tarief 21% werd, was het 19%. In veel wiskundeopgaven zal je daarom dit percentage nog tegenkomen.

Exclusief naar inclusief BTW

Het bedrag exclusief is 100% en het bedrag inclusief is 121%.

Voorbeeld
Een winkelier wil zelf 23,20 euro overhouden aan het artikel wat hij verkoopt.
Dit is dus het bedrag exclusief BTW. Wat is het bedrag inclusief BTW?

Verhoudingstabel:  
:100
pijl half rond
×121
pijl half rond
euro's 23,20 ... 28,07
procent 100 1 121
pijl half rond
:100
pijl half rond
×121
 
Groeifactor:  23,20 × 1,21 ≈ € 28,07


Inclusief naar exclusief BTW

Wederom is het bedrag inclusief 121% en het exclusieve bedrag is 100%.

Voorbeeld
Een broek kost in de winkel 69 euro inclusief BTW. Wat is de prijs exclusief BTW?

Verhoudingstabel:  
:121
pijl half rond
×100
pijl half rond
euro's 69 ... 57,02
procent 121 1 100
pijl half rond
:121
pijl half rond
×100
 
Groeifactor:  69 : 1,21 ≈ € 57,02


LET OP: Vermenigvuldigen met 0,79 is fout!

Dat is terugrekenen van 100% naar 79%.
Door × 0,79 te doen, reken je een korting van 21% over 121%.
Dan zit je op 121 × 0,79 = 95,59% (en dus niet terug op 100%).