Procenten » Indexcijfers

Wat zijn indexcijfers?

Een percentage dat relatief is aan een referentiewaarde wordt een indexcijfer genoemd. Achter het indexcijfer wordt meestal geen %-teken geschreven.
Meestal worden historische gegevens bekeken over een aantal jaren en hoort de referentiewaarde bij een bepaald jaar, dit jaar noemt men het referentiejaar of het basisjaar.

Indexcijfer is eigenlijk een ongelukkige benaming, het is immers een getal dat meestal uit meerdere cijfers bestaat. Indexgetal zou daarom een betere benaming zijn geweest.

Voorbeeld
In de tabel is het jaar 2015 als basisjaar gekozen.
De waarde van 2015 is dus de referentiewaarde en wordt op 100% gesteld.
De indexcijfers staan in de laatste kolom.


JaarWaardeToe- of afname
t.o.v. 2015 in %
Indexcijfer
 2012  53 412  –9,1 90,9
 2013 53 726 –8,5 91,5
 2014 56 243 –4,3 95,7
 2015 58 743 0 100
 2016 61 467 4,6 104,6
 2017 59 551 1,4 101,4


Rekenen met indexcijfers

Omdat een indexcijfer eigenlijk gewoon een percentage is, kan je die gewoon uitrekenen op de manier die je gewendt bent.

Voorbeeld 1
Zie de tabel hierboven.
De waarde die bij 2018 hoort is 60 342.
Bereken het indexcijfer dat bij 2018 hoort.

Antwoord:
60 34258 743 × 100 ≈ 102,7

Voorbeeld 2
Zie de tabel hierboven.
Van het jaar 2011 is bekend dat het indexcijfer 89,7 is.
Bereken de waarde die bij 2011 hoort.

Antwoord:
89,7 : 100 × 58 743 ≈ 52 692