Rekenen » Wat is breien?

Wat is breien?

Breien gebeurt als je stappen in je berekening aan elkaar schrijft.
Voorbeeld: 3 + 5 = 8 × 3 = 24


Wat is hier dan fout aan?

Het =-teken betekent 'is gelijk aan'.
In het bovenstaande voorbeeld schrijf je dan op dat 3 + 5 gelijk is aan 8 × 3.
Dat klopt natuurlijk niet, want eigenlijk zeg je 8 = 24.


Hoe moet ik het dan opschrijven?

Het liefste als één berekening. Dit is het snelst en kost het minste ruimte.
(3 + 5) × 3 = 24

Vind je dit nog moeilijk, schrijf het dan als twee losse rekenstappen.
3 + 5 = 8     8 × 3 = 24


Ander voorbeeld van breien

Je ziet ook wel eens dat men de tussenantwoorden graag wil laten zien, maar dat niet op de juiste manier doet. Daarbij valt te denken aan de volgende varianten:
5 × 3 (= 15) + 70 ÷ 2 (= 35) = 50
of
(5 × 3 = 15) + (70 ÷ 2 = 35) = 50

Hoe moet het dan wel?

De juiste manier is het gebruik van tussenstappen naast of onder elkaar.

5 × 3 + 70 ÷ 2 =
15+35= 50