Rekenen » Som, verschil, product en quotiënt

Inhoud

Som
Verschil
Product
Quotiënt


Som

De som van twee of meerdere getallen krijg je door deze getallen op te tellen.
Voorbeeld: Bereken de som van 13, 5 en 8.
Antwoord: 13 + 5 + 8 = 26

De delen die je bij elkaar optelt, noem je termen.
Voorbeeld: Welke termen zitten er in de formule y = 3x2 + 6x + 8?
Antwoord: Drie termen, namelijk 3x2, 6x en 8.


Verschil

Het verschil van twee getallen krijg je door deze getallen van elkaar af te trekken.
Voorbeeld: Bereken het verschil van 80 en 14.
Antwoord: 80 – 14 = 66

De delen die je van elkaar aftrekt, noem je ook termen.
De termen in het voorbeeld 80 – 14 zijn 80 en –14.
Bedenk dat je 80 – 14 mag schrijven als 80 + –14.
Voorbeeld: Welke termen zitten er in de formule y = 5x2 – 4x – 8?
Antwoord: Drie termen, namelijk 5x2, –4x en –8.


Product

Het product van twee of meerdere getallen krijg je door deze getallen met elkaar te vermenigvuldigen.
Voorbeeld: Bereken het product van 12 en 7.
Antwoord: 12 × 7 = 84

De delen die je met elkaar vermenigvuldigt, noem je factoren.
Voorbeeld: Welke factoren zitten er in de formule y = 5x(x – 4)?
Antwoord: Drie factoren, namelijk 5, x en x – 4.

Termen en factoren

In formules heb je vaak termen binnen factoren of factoren binnen termen.

Voorbeeld 1
Benoem de delen van de formule y = 7x2 – 12x.
De formule is geschreven als de som van de termen 7x2 en –12x.
De term 7x2 bestaat uit de factoren 7 en x2.
De term –12x bestaat uit de factoren –12 en x.

Voorbeeld 2
Benoem de delen van de formule y = (7x – 8)(3x + 5).
De formule is geschreven als het product van de factoren 7x – 8 en 3x + 5.
De factor 7x – 8 bestaat uit de termen 7x en –8, waarbij de term 7x weer bestaat uit de factoren 7 en x.
De factor 3x + 5 bestaat uit de termen 3x en 5, waarbij de term 3x weer bestaat uit de factoren 3 en x.


Quotiënt

Het quotiënt van twee getallen krijg je door deze getallen door elkaar te delen.
Voorbeeld: Bereken het quotiënt van 20 en 4.
Antwoord: 20 : 4 = 5

In het voorbeeld hierboven noem je 20 het deeltal en 4 de deler.