Statistiek » Beelddiagram

Een beelddiagram wordt ook wel een pictogram genoemd.
Een beelddiagram is een schematische weergaven van gegevens.
Ieder figuurtje in het diagram staat voor een bepaald aantal.
Dit staat altijd naast of in het diagram.

Voorbeeld
In een bedrijf is, aan degenen die op vakantie gaan, gevraagd met welk vervoersmiddel zij op vakantie gaan.
De resultaten vind je in het beelddiagram hieronder.

voorbeeld beelddiagram

Af te lezen valt dat er 175 mensen met de auto, 50 met de bus, 100 met het vliegtuig en 50 met de fiets als vervoersmiddel op vakantie gaan.