Statistiek » Boxplot

Bij het gebruik van boxplots is het handig dat je weet wat spreidingsbreedte en kwartielen zijn.

Wat is een boxplot?

De mediaan en de kwartielen verdelen een rij getallen in vier even grote groepen.
Deze gegevens kunnen in beeld gebracht worden met een boxplot.

Voorbeeld
Van een serie waarnemingen is Q1 = 18, Q3 = 37 en de mediaan is 29.
De kleinste waarneming is 2 en de grooste waarneming is 48.

De boxplot maak je op de volgende manier:
Boxplot bij deze gegevens
De verschillende gebieden bevatten elk 25% van de gegevens.
De kwartielafstand en spreidingsbreedte kunnen ook worden berekend.
Hierboven zie je die ook getekend, deze zijn echter geen onderdeel van de boxplot.

Hoe maak je een boxplot?

Van een rij waarnemingsgetallen zal je de kleinste en grootste waarneming moeten bepalen samen met Q1, de mediaan en Q3.
Je maakt een getallenlijn die dient als je horizontale as.
Let op: Als je waarnemingsgetallen gaan over bijvoorbeeld tijd in uren komt dit ook als naam onder de as te staan.

Elk van de bovenstaande getallen die je bepaald hebt, krijgt een verticaal streepje boven de as. Daarna maak je de 'box' en trek je lijnstukken van Q1 naar de kleinste waarneming en van Q3 naar de grootste waarneming.

Voorbeeld
Jaap heeft geen zin om de telefoon op te nemen en laat de telefoon altijd rinkelen.
Hij houdt bij hoeveel keer de telefoon rinkelt voor men op hangt.
7, 3, 8, 6, 8, 5, 4, 5, 3, 6, 2, 6, 9, 1, 2, 7, 5, 8, 7, 6.
Maak een boxplot bij deze gegevens.

Antwoord:
Op volgorde zijn de getallen:
1, 2, 2, 3, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 9
De mediaan is 6, Q1 = 3,5 en Q3 = 7.
Boxplot bij deze gegevens