Statistiek » Frequentie, frequentietabel en indeling in klassen  


Inhoud

1. Wat is een frequentie?
2. Wat is een frequentietabel?
3. Hoe maak je een frequentietabel?
4. Hoe maak je een indeling in klassen?
5. Wat is een somfrequentietabel?

1. Wat is een frequentie?

Het aantal keren dat een waarde in een reeks voorkomt, heet de frequentie.
Frequentie is dus een beter woord voor aantal.

2. Wat is een frequentietabel?

Een tabel, waarin de frequenties van een reeks staan heet een frequentietabel.
Meestal zijn de tabellen verticaal georiënteerd.
Dat wil zeggen dat de waarnemingsgetallen links staan en de frequenties rechts.

3. Hoe maak je een frequentietabel?

Zoek de hoogste en laagste waarde in je reeks getallen op.
Deze getallen zet je in de linkerkolom.
In de rechterkolom komen de frequenties.

Als je dit makkelijk vind mag je in het midden nog een kolom maken waarin je turft.

Voorbeeld
Voor een proefwerk zijn de volgende cijfers gehaald:
7,  6,  9,  4,  5,  5,  6,  6,  7,  7,  7,  9,  4,  5,  5,  6,  7,  6,  6,  9,  9,  4

Maak hierbij een frequentietabel.

cijferfrequentie
4 3
5 4
6 6
7 5
8 0
9 4

(Noot: Eventueel mag je de rij 8 | 0 weglaten)

4. Hoe maak je een indeling in klassen?

Bij een reeks gegevens met allemaal verschillende waarden wordt een gewone frequentietabel veels te lang.
Je kan dan kiezen om een steelbladdiagram of een indeling in klassen te maken.

Je groepeert de gegevens dan in een klasse.
Daar maak je dan een frequentietabel van.
Een klasse loopt altijd vanaf … tot aan …
Bijvoorbeeld de klasse vanaf 6,0 tot aan 7,0.
Getallen die in deze klasse liggen kunnen bijvoorbeeld zijn: 6,0   6,4   6,9   6,15   6,99.
7,0 ligt niet in deze klasse, die komt namelijk in de klasse 7,0 tot 8,0.
Soms wordt de notatie '6,0 – < 7.0' gebruikt om dit te laten zien.

Klassen zijn vrij om te kiezen. Zorg ervoor dat je ongeveer 5 of 6 klassen krijgt.
(3 klassen is echt te weinig, kies dan voor een klasse als bijvoorbeeld 5,0 tot 5,5)

Voorbeeld
Gegeven zijn de volgende lengten in cm:
0,3   4,6   3,8   4,9   1,5   0,9   1,0   1,6
2,4   2,7   3,6   0,4   1,3   4,4   3,1   4,0

Maak hierbij een indeling in klassen.

lengte in cmfrequentie
0,0 tot 1,0
1,0 tot 2,0
2,0 tot 3,0
3,0 tot 4,0
4,0 tot 5,0
 3
 4
 2
 3
 4

Noot 1: De waarneming 1,0 valt in de klasse 1,0 tot 2,0.
Noot 2: Bekijk ook de theorie over modus en gemiddelde van een indeling in klassen.

5. Wat is een somfrequentietabel?

Een somfrequentie of cumulatieve frequentie van een waarnemingsgetal is de som van alle frequenties vanaf het kleinste waarnemingsgetal tot en met het betreffende waarnemingsgetal.

Voorbeeld
In onderstaande tabel staan de resultaten van een houdbaarheidsproef van verpakte sla. Men onderzoekt van 30 zakjes hoe lang het duurt voordat deze bedorven zijn.

dagsomfrequentie
6
7
8
9
10
 3
 10
 15
 23
 30

Omdat het om somfrequentie gaat, zijn op dag 7 in totaal 10 zakjes bedorven, dus inclusief de 3 die al bedorven waren op dag 6. Op dag 10 zijn alle 30 zakjes bedorven.


Naar boven