Statistiek » Puntenwolk / spreidingsdiagram

Andere benamingen voor een puntenwolk zijn spreidingsdiagram, strooiingsdiagram, correlatiediagram of puntdiagram.

Wat is een puntenwolk?

Een puntenwolk is een diagram waarin je een aantal onderzoeksresultaten als punten in een assenstelsel zet.

Voorbeeld 1
In een onderzoek is aan 25 mannen gevraagd wat hun lengte en gewicht is.
Deze gegevens zijn in onderstaande puntenwolk verwerkt.
Je kunt aflezen dat de kortste man 160 cm lang is en 70 kg weegt.
De zwaarste man in dit onderzoek weegt 90 kg en is 188 cm lang.

puntenwolk met horizontale as lengte in cm en op verticale as gewicht in kg.

Je kunt zien dat er een verband is tussen de lengte en het gewicht van mannen. Over het algemeen geldt dat hoe langer iemand is, hoe zwaarder hij weegt.

Voorbeeld 2
In hetzelfde onderzoek is aan deze mannen ook gevraagd wat hun maandsalaris is. Dit leverde de gegevens in de volgende puntenwolk op.

puntenwolk met horizontale as lengte in cm en op verticale as maandsalaris.

Je kunt zien dat er geen verband is tussen de lengte van een man en zijn maandsalaris.