Vergelijkingen » Modulusvergelijkingen

Voorbeeld 1

| 3x – 1 | = 8
3x – 1 = 8 of 3x – 1 = –8
3x = 9 of 3x = –7
x = 3 of x = –213

Voorbeeld 2

 | 1 – x2 | = 8
1 – x2 = 8 of 1 – x2 = –8
x2 = 7 of –x2 = –9
x2 = –7 of x2 = 9
 x = –3 of x = 3

(x2 = –7 heeft geen oplossingen)


Hoe krijg je in de DWO absoluutstrepen?
| 3x – 1 | = 8  tik je in als  abs(3x – 1) = 8.