Goniometrie » Cosinus

Bij de cosinus hoort deze formule:
cos(hoektekenA) = aanliggende rechthoekszijde van hoektekenAlangste zijde

Kijk bij aanliggende en langste zijde als je daar meer informatie over wilt.


Hoe reken je met cosinus?

Gebruik hiervoor het stappenschema:

1. Maak een schets als deze nog niet gegeven is.
2. Schrijf de regel van de cosinus op: cos(hoekteken...) = al.
3. Vul in wat je weet.
4. Reken het gevraagde uit. Gebruik indien nodig 2 = 63.


Voorbeeld 1: Hoek berekenen

Vraag:
Bereken hoektekenA op één decimaal nauwkeurig.

Antwoord:
2. cos(hoektekenA) = al
3. cos(hoektekenA) = 310
4. hoektekenA = cos-1(310) ≈ 72,5° 
Voorbeeld met aanliggende 3 en schuine 10

Noot bij stap 4:
- Op de rekenmachine doe je: [2nd] of [shift] cos (3 : 10) ≈ 72,542...
- Soms moet arccos gebruikt worden in plaats van cos-1.


Voorbeeld 2: Zijde berekenen

Vraag:
Gegeven is driehoek ABC met hoektekenB = 20°, C = 90° en BC = 10 m.
Bereken de lengte van AB op één decimaal nauwkeurig.

Antwoord:

1. Maak eerst een schets.
Driehoek met hoek 20° en aanliggende zijde 10 m
2. cos(hoektekenB) = al
3. cos(20°) = 10?
4. Gebruik 2 = 63
Het ? staat op de plaats van de 3.
We moeten om 3 te krijgen 6 : 2 doen.
Terugkijkend op stap 3 moeten wij dus 10 : cos(20°) doen.
AB = 10 : cos(20°) ≈ 10,6 m

Noot bij stap 4:

Het °-teken hoef je niet in te vullen op je rekenmachine.
Sommige rekenmachines zetten geen ( achter cos.
In dat geval kan je ook gewoon 10 : cos 20 doen.

Voorbeeld 3: Zijde berekenen

Vraag:
Gegeven is driehoek PQR met hoektekenP = 24°, hoektekenQ = 90° en PR = 42.
Bereken de lengte van QR op één decimaal nauwkeurig.

Antwoord:

1. Maak eerst een schets.
Driehoek met hoek 24° en langste zijde 42
2. cos(hoektekenP) = al
3. cos(24°) = ?42
4. Gebruik 2 = 63
Het ? staat op de plaats van de 6.
We moeten om 6 te krijgen 2 × 3 doen.
Terugkijkend op stap 3 moeten wij dus cos(24°) × 42 doen.
QR = cos(24°) × 42 ≈ 38,4 m

Noot bij stap 4:

Het °-teken hoef je niet in te vullen op je rekenmachine.
Sommige rekenmachines zetten geen ( achter cos.
In dat geval kan je ook gewoon cos 24 × 42 doen.