Goniometrie » Cosinusregel

Let op, de lengte a en de hoekgrootte α (alpha) worden allebei gebruikt. Kijk goed naar het verschil tussen deze twee letters.

Inhoud

Wat is de cosinusregel?
Hoe reken je met de cosinusregel?
Bewijs van de cosinusregel
Driehoek met letters op juiste plaats, zoals hieronder aangegeven.

Wat is de cosinusregel?

De cosinusregel(s) luidt als volgt voor driehoek ABC waarin α = hoektekenA, β = hoektekenB, γ = hoektekenC, a = BC, b = AC en c = AB.

a2 = b2 + c2 – 2bc cos(α)
b2 = a2 + c2 – 2ac cos(β)
c2 = a2 + b2 – 2ab cos(γ)

Hoe reken je met de cosinusregel?

Met de cosinusregel kan je de derde zijde berekenen als je twee zijden en de tussenliggende hoek weet. Ook kan je de hoeken berekenen als alleen de drie zijden zijn gegeven.

Voorbeeld 1
Gegeven is de volgende driehoek. Bereken de onbekende zijde.
Driehoek met a=? b=18 c=22 en α=40°

Antwoord:
We moeten a berekenen dus gebruiken we a2 = b2 + c2 – 2bc cos(α)

Invullen en oplossen geeft:
a2 = 182 + 222 – 2 × 18 × 22 cos(40°) ≈ 201,29...
a = BC = wortel(201,29...) ≈ 14,2


Voorbeeld 2
Gegeven is de volgende driehoek. Bereken β.
Driehoek met a=17 b=13 c=15

Antwoord:
We moeten β berekenen dus gebruiken we b2 = a2 + c2 – 2ac cos(β)

Invullen en oplossen geeft:

132 = 172 + 152 – 2 × 17 × 15 × cos(β)
169 = 514 – 510 cos(β)
510 cos(β) = 345
cos(β) = 345510
β = 47,4°

Bewijs van de cosinusregel

Om de cosinusregel te bewijzen, maken we gebruik van een hoogtelijn.
Driehoek ABC met hoogtelijn h vanuit C getekend zodat zijde c wordt verdeeld in x links van de hoogtelijn en c-x rechts van de hoogtelijn

De lengte van x kan als volgt berekend worden:
x = b cos(α)

Vanwege de stelling van Pythagoras geldt:
h2 = b2x2
h2 = a2 – (cx)2

Er geldt dus:

b2x2 = a2 – (cx)2
b2x2 = a2 – (c2 – 2cx + x2)
b2x2 = a2c2 + 2cxx2
b2 = a2c2 + 2cx
b2a2 = c2 + 2cx
a2 = b2c2 + 2cx
a2 = b2 + c2 – 2cx

Als we x vervangen door b cos(α) krijgen we:
a2 = b2 + c2 – 2bc cos(α)


Naar boven