Rekenen » Wat zijn machten?

Wat is een macht?

Machten worden gebruikt om berekeningen snel uit te voeren of formules korter te schrijven.
Zo kan je de berekening 7 × 7 × 7 × 7 × 7 korter schrijven als 75.

Je kan 75 op meerdere manier uitspreken:
- 7 tot de macht 5
- 7 tot de vijfde
- 7 tot de vijfde macht

Grondtal en exponent

In 75 wordt 7 het grondtal en 5 de exponent genoemd.
Dus: grondtalexponent

Kwadraat

Voor de 2 mag je ook kwadraat zeggen.
Zo wordt 72 uitgesproken als 'zeven kwadraat' of als 'zeven in het kwadraat'.

Ook heb je het werkwoord kwadrateren.
Als je –9 moet kwadrateren, krijg je (–9)2 = 81.

Voorbeelden


Getalvoorbeelden met tussenstap*

52 = 5 × 5 = 25
–52 = –(5 × 5) = –25
(–5)2 = –5 × –5 = 25

83 = 8 × 8 × 8 = 512
–83 = –(8 × 8 × 8) = –512
(–8)3 = –8 × –8 × –8 = –512

* De tussenstap hoeft niet, maar maakt in deze uitleg wel heel veel duidelijk.

Formulevoorbeelden

Een kubus heeft ribben/zijden die altijd dezelfde lengte hebben.
Je kan daarom de volgende formules opstellen en korter schrijven:
inhoud = zijde × zijde × zijde = z3
oppervlakte = 6 × zijde × zijde = 6z2

Kijk voor meer formules en grafieken bij machtsverbanden.