IN DE PRAKTIJK

Invoerscherm met gewone vraag

Voorbeeld gewone opdracht

Invoerscherm vergelijkingen

Op de pc komen indien benodigd de knoppen onder in het scherm te voorschijn om wiskundige invoer mogelijk te maken.

Voorbeeld vergelijkingen

Het grijze bolletje hierboven is een voorbeeld om de leerling te helpen.


Invoer iPad

Op de iPad is er altijd een volledig toetsenbord om de invoer mogelijk te maken.

Plaatje van iPad toetsenbord

Resultatenoverzicht

Voorbeeld Resultatenoverzicht

Nakijkmodus van individuele resultaten

Voorbeeld nakijkmodus

Probleem van de week

Voorbeeld Probleem van de Week

Theoriewebsite

Bekijk de theoriewebsite.
Een screenshot doet de website geen recht.