VRAAG & ANTWOORD

Dekt de Dr. Aart herhalingsleerlijn alle typen onderwijs?

De Dr. Aart herhalingsleerlijn heeft modules voor de totale wiskunde in de mavo/theoretische leerweg en de onderbouw van de havo, vwo en tweetalig vwo.

Heeft de Dr. Aart herhalingsleerlijn ook een Engelstalige versie (TTO)?

Voor de onderbouw vwo (klas 1, 2 en 3) is een Engelstalige versie beschikbaar. Dit geldt zowel voor de opgaven als de theoriewebsite.

Kan ik als docent nagaan welke fouten mijn leerlingen hebben gemaakt?

Ja, dat kan. In de nakijkmodus is het laatste scherm van de leerling te zien. Bij vergelijkingen is het mogelijk een log in te zien met alle geprobeerde antwoorden van de leerling.

Is de Dr. Aart herhalingsleerlijn methodegebonden?

Nee. De modules zijn in elke gewenste volgorde plaatsbaar. De Dr. Aart herhalingsleerlijn sluit daardoor naadloos bij elke methode aan.

Kan ik de volgorde waarin de modules worden aangeboden zelf veranderen?

Ja dat kan. De modules binnen een jaarlaag zijn op eenvoudige wijze in elke gewenste volgorde te zetten.

Kunnen we de Dr. Aart herhalingsleerlijn gefaseerd invoeren?

Ja, maar dit hoeft niet. Er zijn intromodules waardoor iedere leerling snel weet hoe de Dr. Aart herhalingsleerlijn werkt.

Kan ik ook met één klas of cluster meedoen?

Ja, u bepaalt welke leerlingen meedoen. U kunt deze indelen in klassen/clusters.

Wat kost de Dr. Aart herhalingsleerlijn?

De Dr. Aart herhalingsleerlijn kost € 2,50 (inclusief BTW) per leerling per schooljaar.
Afhankelijk van het aantal leerlingen kunt u korting bedingen.

Kan ik ook als particulier toegang krijgen tot opdrachten?

Ja, dat kan. De Dr. Aart herhalingsleerlijn kost in dat geval € 10,- per account.

Wat is het uitvalrisico van de Dr. Aart herhalingsleerlijn?

Bij de Dr. Aart herhalingsleerlijn zijn buiten de gebruikerscomputer, twee servers betrokken.
In Utrecht staat de server van het Freudenthal Instituut (DWO).
In Amsterdam staat de server van de theoriewebsite.
De afgelopen vijf jaar zijn er geen storingen geweest.
Noot: Het is handig om de link naar de DWO beschikbaar te maken aan de leerlingen via uw schoolwebsite of uw ELO. In dat geval komt er nog een server bij voor leerlingen die de DWO niet in hun favorieten opslaan.

Wordt de Dr. Aart herhalingsleerlijn doorontwikkeld?

Vanzelfsprekend zitten we soms te sleutelen aan de opgaven en moeten we door het veranderd curriculum wel eens wat opgaven er bij maken.

Kunnen de leerlingen technisch vastlopen in de Dr. Aart herhalingsleerlijn?

De DWO werkt in iedere browser. Er is verder geen enkel ander programma benodigd. Technische problemen kunnen er dus niet voor doen.

Kunnen leerlingen elkaars resultaten overnemen?

Ja en nee. De parameters achter de opgaven worden ad random vastgesteld. Antwoorden kunnen dus niet worden doorgespeeld. Wel kunnen de leerlingen op methodeniveau overleggen. En dat is didactisch een waardevol principe.

Moet ik zelf de modules in de DWO aan de klassen koppelen?

Dat is het uitgangspunt. Met onze handleiding is dat vrij eenvoudig. Mocht u echter hulp willen, dan kunnen we u die tegen kostprijs leveren.

Is er een helpdesk beschikbaar?

Jazeker. Deze is bereikbaar via e-mail. Binnen twee werkdagen heeft u reactie.