Ongelijkheden » Wat is een ongelijkheid?

Een ongelijkheid is eigenlijk een soort vergelijking. In een vergelijking vraag je je af wanneer twee formules gelijk aan elkaar zijn. In een ongelijkheid vraag je je af wanneer één van de twee formule groter is dan de andere. Dit heeft dan natuurlijk weer alles met het (de) snijpunt(en) van die twee formules te maken.

Het is natuurlijk belangrijk dat je weet wat alle tekens betekenen. Kijk indien nodig bij domein en bereik als je niet meer weet wat <, >, ≤ en ≥ betekenen.

Voorbeelden

x + 5 > 4x + 7 Kijk bij lineaire ongelijkheden.
3x + 7 < 20x
 
7x2 + 5 ≥ 4x Kijk bij kwadratische ongelijkheden.
2x2 – 8x < x2 – 7