Ongelijkheden » Hogeregraadsongelijkheden met de grafiekentool  


In dit geval zijn er twee situaties te onderscheiden:

Mogelijkheid 1

In de opdracht staat dat je eerst een hogeregraadsvergelijking algebraïsch op moet lossen en daarna de oplossing van de ongelijkheid moet geven.
Kijk bij hogeregraadsvergelijkingen hoe je een hogeregraadsvergelijking op moet lossen en na het oplossen van de vergelijking is de oplossing van de vergelijking op dezelfde manier te bepalen als bij een kwadratische ongelijkheid.

Mogelijkheid 2

In de opdracht staat dat je enkel de oplossing van de ongelijkheid moet geven.
Hoef je geen algebra te gebruiken, maar mag je gewoon aflezen?
Dan staat hieronder beschreven hoe dit te doen is.

Voorbeeld
Lees de oplossing van de onderstaande ongelijkheid af.
2x4 – x < 1 – x3

Gebruik de optie trace van de grafiekentool om de ongelijkheid op te lossen.

Antwoord:
Vul de beide formules in, als dat nog niet gedaan is.
Vink vervolgens de functie  trace  aan.
Gebruik de  trace bolletje op lijn  om de snijpunten van de grafieken op te zoeken.
Je kunt inzoomen en uitzoomen met Vergrootglas met plus en Vergrootglas met min.

De twee grafieken getekend met de snijpunten in beeld. Trace laat de coördinaten zien.

Lees zo alle snijpunten af.
Geef vervolgens je oplossing.
De snijpunten liggen bij (–0,76; 1,44) en (0,88; 0,33).