Vergelijkingen » Hogeregraadsvergelijkingen

Voorbeeld 1: met een oneven macht
Voorbeeld 2: met een even macht
Voorbeeld 3: (macht van) x buiten haakjes
Voorbeeld 4: (macht van) x buiten haakjes
Voorbeeld 5: stel x3 = p
Voorbeeld 6: stel x6 = p

Voorbeeld 1
(2x – 1)5 = –3 
2x – 1 = vijfde machtswortel(-3)
2x – 1 = –vijfde machtswortel(3)
2x = 1 – vijfde machtswortel(3)
x = 12 – 12vijfde machtswortel(3)


Voorbeeld 2
(3x – 6)4 = 10 
3x – 6 = –vierde machtswortel(10) of 3x – 6 = vierde machtswortel(10)
3x = 6 – vierde machtswortel(10) of 3x = 6 + vierde machtswortel(10)
x = 2 – 13vierde machtswortel(10) of x = 2 + 13vierde machtswortel(10)


Voorbeeld 3
x3 – x2 – 6x = 0 
x (x2 – x – 6) = 0 
x(x – 3)(x + 2) = 0
x = 0 of x = 3 of x = –2 


Voorbeeld 4
x5 – 2x4 – 8x3 = 0 
x3(x2 – 2x – 8) = 0 
x3(x – 4)(x + 2) = 0 
x = 0 of x = 4 of x = –2


Voorbeeld 5
x6 – 6x3 + 8 = 0   
Substitueer: p = x3
p2 – 6p + 8 = 0 
(p – 2)(p – 4) = 0
p = 2 of p = 4
x3 = 2 of x3 = 4
x = derde machtswortel(2) of x = derde machtswortel(4)

Voorbeeld 6
x12 – x6 – 2 = 0    
Substitueer: p = x6
p2 – p – 2 = 0 
(p – 2)(p + 1) = 0
p = 2 of p = –1
x6 = 2 of x6 = –1
x = –zesde machtswortel(2) of x = zesde machtswortel(2)

Verder zijn er geen oplossingen omdat
x6 = –1 geen oplossingen heeft.