Procenten » Procenten via verhoudingstabel

Voor het berekenen van aantallen naar procenten en omgekeerd kunnen de volgende stappen worden gevolgd:

1. Maak een verhoudingstabel met de aantallen boven en het aantal procenten onder.
2. Schrijf alle nuttige getallen die je uit de vraag kan halen in de tabel. Onder het totale aantal komt altijd 100% te staan.
3. Ga na welke rekenstappen je moet doen. Reken via 1!
4. Bereken het aantal procent of het onbekende aantal.

Hieronder staan twee voorbeelden. Bij het eerste voorbeeld wordt het aantal procent berekend, bij het tweede voorbeeld het aantal.

Voorbeeld 1
Als je op een wasmachine van 1230 euro een korting van 369 euro krijgt, hoeveel procent korting krijg je dan?

:1230 
pijl half rond
×369
pijl half rond
euro's 1230 1 369
procent 100 ... 30
pijl half rond
:1230 
pijl half rond
×369

Berekening: 100 : 1230 × 369 = 30%

Voorbeeld 2
Hoeveel auto’s zijn geel, als 12% van de 25 auto’s geel zijn?

:100
pijl half rond
×12
pijl half rond
aantal auto's 25 ... 3
procent 100 1 12
pijl half rond
:100
pijl half rond
×12

Berekening: 25 : 100 × 12 = 3 gele auto's

Voorbeeld 3
Een tv kost 484 euro inclusief 21% BTW. Hoeveel kost de tv exclusief BTW?

:121
pijl half rond
×100
pijl half rond
euro's 484 ... 400
procent 121 1 100
pijl half rond
:121
pijl half rond
×100

Berekening: 484 : 121 × 100 = 400 euro